კონტაქტი

მისამართი: სიღნაღის მუნიციპალიტეტი, ზემო მაღარო, საქართველო
ტელ: +995 32 294 5225
რეგისტრაციის ნომერი: 401948032
ელ.ფოსტა: irisgroupmanagingdiversity@gmail.com

  Facebook       Flicker      Youtube